onsdag 23 september 2015

Vårt välgörande ändamål

Årets välgörande ändamål är Hopajolaen naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologiska mångfald i Örebro län. 
Till Blå Tråden-galan är det en frivillig entréavgift som går till Hopajola. Du kan lämna ditt bidrag på många olika sätt.

I kyrkan finns det insamlingsbössor för kontanter men att swisha går också bra. Numret är 1239011024 och du ska skriva BLÅ i fältet för meddelanden. Att skicka in pengar via plusgiro till deras 90-konto går också bra. Plusgironummer: 90 11 02 - 4. Även där ska du ange BLÅ i rutan för meddelanden.

Under stationsrundan finns det insamlingsbössor där du kan lämna kontanta bidrag.

Om du skänker 100 kronor eller mer så kan du få Hopajolas utskick i brevlådan. Skriv namn och adress efter BLÅ i rutan för meddelanden. Detta gäller både bankgiro och Swish.

Ett 90-konto innebär att insamlingen granskas av Svensk Insamlingskontroll och av godkända revisorer.